شیشه شیر سیلیکان مناسب جهت استفاده از بدو تولد

دارای سر شیشه جریان معمولی

سر شیشه سیلیکان

فاقد مواد شیمیای مضر

۱۵۰ میلی