ایده‌آل برای مراقبت و بهداشت کودک شما

شامل: 

یک برس نرم
یک شانه
یک مسواک
یک قیچی ایمن
یک ناخن گیر 
۴ سوهان ناخن
یک دماسنج