سایز باز شده  l 83.5 x w 48.5 x h 108cm
سایز بسته  l 35.cm x w 30.cm x l 109.5
مناسب برای 0 تا 15 کیلو گرم
چند حالت نشسته و خوابیده دارد 
دارای سبد بزرگی است که براحتی تمام وسایل شما در آن جای میگیرد
دارای قفل چرخ های جلو در صورت نیاز
به دلیل حالت تعلیقی چرخ ها سواری راحت با کمتریت تکان را در سطوح ناصاف به همراه دارد
دسته قابل تنظیم و جدا شونده 
دسته ارگونومیک
به راحتی بسته و باز می شود